Water investering van ELFPO en POP3 Zeeland

Water investering van ELFPO en POP3 Zeeland

Water investering van POP3 Zeeland en ELFPO bij Landbouwbedrijf van ’t Hof. In het kader van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Zeeland 2014-2020 is er geïnvesteerd in fysieke waterinvesteringen. Dit...